Maximaal € 24.999 subsidie ...


Nieuwe SLIM subsidie voor het mkb!

Subsidies maken innovatie en verandering mogelijk, maar het aanvraagproces is vaak complex. Daarom biedt onze samenwerkingspartner De Breed & Partners ondersteuning in het aanvragen van subsidies. We stellen je graag op de hoogte van een interessante subsidieregeling: SLIM.


Nieuwe subsidie voor Leren en Ontwikkeling in het mkb

De nieuwe SLIM-regeling stimuleert initiatieven vanuit het mkb en grootzakelijke bedrijven om het leren en ontwikkelen binnen organisaties te stimuleren. Er kan maximaal € 24.999 aan subsidie worden aangevraagd.

Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • Opzetten of uitbouwen van een bedrijfsschool / academy
  • Ontwikkelen en toepassen van periodieke ontwikkelgesprekken en coaching van het management hierbij
  • Toepassen van taakroulatie, taakaanpassing en functie afstemmen op behoefte per levensfase

Subsidiabel zijn de volgende activiteiten:

  • Het doorlichten van een onderneming, om de scholingsbehoefte inzichtelijk te maken
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  • Het ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode

Lees hier meer over de SLIM subsidie en download de whitepaper!