Financiële hulp van de overheid


Maatregelen i.v.m. Coronavirus voor ondernemers

Drie maatregelen uitgelicht


Financiële hulp i.v.m. de corona-crisis

Nog bijkomend van het nummer ‘You’ll never walk alone’, welke vorige week op vrijdagochtend door alle radiostations werd gedraaid ter ondersteuning van iedereen in deze moeilijke tijd, herpak ik mij weer om dit voor jou als ondernemer belangrijk artikel te schrijven. Door het Kabinet zijn namelijk verschillende maatregelen genomen om de ondernemer financieel te helpen in deze Corona-crisis. In deze bijdrage zal ik drie van die maatregelen onder de loep nemen: 1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 2. Uitstel van betaling voor diverse belastingen 3. Tijdelijke verlaging van invorderings- en belastingrente Tot slot zal ik je nog informeren over het verlagen van je aanslagen IB en VPB 2020.

Maatregelen:

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): Deze maatregel is de opvolger van de regeling ‘werktijdverkorting’, welke vanaf 17 maart 2020 18.45 uur niet meer van toepassing is. De NOW geldt voor werkgevers, die vanaf 1 maart 2020 i.v.m. het coronavirus een omzetverlies van ten minste 20% lijden. De getroffen bedrijven kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de totale loonsom. De tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van omzetverlies, bijvoorbeeld:

  • Indien 100% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;
  • Indien 50% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.

De regeling bewerkstelligt dat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Voorwaarde is onder meer dat de werkgever bij de aanvraag verklaart geen ontslag van personeel aan te vragen om bedrijfseconomische redenen. Verder dient het loon voor 100% doorbetaald te worden. Deze tijdelijke regeling (drie maanden) geldt voor werknemers met een vast én flexibel contract. De aanvraag voor deze tegemoetkoming kan op het moment van schrijven nog niet gedaan worden. De exacte datum zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers: Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling aanvragen voor de vennootschaps-, inkomsten-, omzet- en loonheffing. Op het moment dat het schriftelijk verzoek wordt ingediend stopt de invordering direct. In tegenstelling totgeen eerst wel de bedoeling was, kan een dergelijk verzoek zonder bewijs gedaan worden, mits de periode van uitstel niet langer is dan drie maanden. Indien de ondernemer voor een langere periode verzoekt om uitstel van betaling, dan zal wel het bewijs geleverd moeten worden dat de ‘betalingsonmacht’ het gevolg is van de corona-crisis. Bewijs wordt geleverd door bijvoorbeeld een verklaring van de accountant (als ‘derde-deskundige’). Tevens is door het Kabinet toegezegd dat een verzuimboete voor het niet of niet tijdig betalen acherwege gelaten wordt. Voor bv’s dient ter aanvulling opgemerkt te worden dat ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid tevens een melding betalingsonmacht gedaan moet worden. Deze melding dient gedaan te worden binnen twee weken na de datum dat de belasting betaald had moeten zijn.

Verlaging invorderings- en belastingrente: Normaal gesproken is bij uitstel van betaling 4% invorderingsrente verschuldigd. Om te faciliteren dat ondernemers makkelijker uitstel aanvragen heeft het Kabinet besloten om de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 te verlagen naar 0,01% (kan niet naar 0% i.v.m. uitvoeringstechnische redenen) en dit geldt voor alle belastingschulden. Daarnaast wordt ook de belastingrente verlaagd naar 0,01%. Belastingrente wordt in de regel in rekening gebracht als de Belastingdienst door toedoen van de belastingplichtige de aanslag niet op tijd kan vaststellen. I.v.m. uitvoeringstechnische redenen gaat deze verlaging pas in per 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting: per 1 juli 2020. NB: belastingrente voor de VPB bedraagt nu 8% en voor de overige belastingen 4%.

Voorlopige aanslagen vennootschaps- en inkomstenbelasting 2020: Verwacht je een lagere winst, maar betaal jij of jouw bv al wel een voorlopige aanslag IB of VPB? Dan kun je de Belastingdienst verzoeken om de opgelegde aanslag te verminderen. Indien het bedrag van de nieuwe verminderde aanslag lager is dan het bedrag dat al aan de Belastingdienst is betaald, zal het verschil teruggestort worden.

Tot slot In deze bijdrage ben ik ingegaan op een aantal maatregelen die de financiële pijn voor ondernemers enigszins moet verzachten. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met ons op. Ook als je hierover nog vragen hebt of wanneer je vragen hebt over de andere door het Kabinet genomen maatregelen (zoals de nog niet opengestelde regeling ter ondersteuning van zzp’ers), verzoek ik je om contact op te nemen met je MKB-adviseur van AccountAnders. Wij helpen je graag!

Neem contact op voor persoonlijk advies


Stefan van Boxel | 088 0320714 | svanboxel@accountanders.nl