Wet DBA toegelicht


Voorkom naheffingen, boetes en rente

Geef tijdig aandacht aan de nieuwe wet- en regelgeving inzake ZZP-ers.


Wet DBA

Aanzienlijke naheffingsaanslagen, verhoogd met boetes en rente. Het gevolg als je met een ZZP-er werkt die achteraf volgens de wet een werknemer blijkt te zijn. Gelukkig hebben we nog even de tijd om ons voor te bereiden.

VAR (t/m 2016)

Tot en met 2016 kenden we de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Als een ZZP-er die overlegde was de opdrachtgever in beginsel gevrijwaard voor naheffingsaanslagen, etc.

DBA (2016 t/m 2020)

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de plaats van de VAR gekomen.

De opdrachtgever is bij de DBA eerder aansprakelijk. Dit komt omdat de opdrachtgever en ZZP-er een overeenkomst moeten sluiten die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen (o.a. zelfstandigheid ZZP-er). Wordt niet aan de voorwaarden voldaan of wordt niet conform de overeenkomst gewerkt, dan kan de opdrachtgever ook aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen.

Tot 1 januari 2020 wordt overigens nog niet gehandhaafd (behalve als expres onjuist wordt gehandeld).


Tot Nieuwe wetgeving (verwacht 2021)

Er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuwe wet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. De huidige stand van zaken:


1. Minimumtarief € 16 per uur

Er komt een minimumtarief voor ZZP-ers. Onder € 16 per uur (exclusief materiaalkosten) is sprake van een werknemer. Ongeacht de duur of aard van de werkzaamheden. Zakelijke opdrachtgevers dienen zowel vóór als achteraf te toetsen (bijvoorbeeld vooraf via offertes en achteraf via bestede aantal uren) of het minimumtarief is bereikt. De opdrachtgever is aansprakelijk.

2. Zelfstandigenverklaring boven € 75 per uur

Er komt een (niet-verplichte) zelfstandigenverklaring voor ZZP-ers met een uurtarief van meer dan € 75. Ongeacht de aard van de werkzaamheden maar de duur van de werkzaamheden mag dan niet langer zijn dan een jaar. Als de gezamenlijk aan te vragen verklaring wordt afgegeven maar niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt deze met terugwerkende kracht. De opdrachtgever is aansprakelijk.

3. Opdrachtgeversverklaring/webmodule € 16 - € 75 én > € 75 geen zelfstandigenverklaring

Er komt een (niet-verplichte) opdrachtgeversverklaring voor ZZP-ers met een uurtarief van meer dan € 16. Via een webmodule wordt de door de opdrachtgever aan te vragen verklaring al dan niet een afgegeven. De webmodule wordt gevuld op basis van wetgeving en rechtspraak. De verklaring is geldig indien de vragen naar waarheid zijn beantwoord en ook als zodanig wordt gehandeld. De opdrachtgever is aansprakelijk.

4. Overige zekerheden

Volgens de Staatssecretaris kan ook op andere manieren worden bepaald of sprake is van een ZZP-er of werknemer. Hij noemt daarbij: vooroverleg met de Belastingdienst, gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en te handelen in lijn met de omschrijving van “gezagsverhouding” uit het Handboek Loonheffingen .


Verwachtingen

Wij verwachten dat het wetsvoorstel nog wordt aangepast. Opdrachtgevers blijven aansprakelijkheidsrisico lopen, aangezien zij doorlopend dienen te toetsen of aan de voorwaarden van zelfstandigheid wordt voldaan. Wij vragen ons af of hier een oplossing voor wordt geboden. Wordt vervolgd…

Neem contact op voor persoonlijk advies


Harm Holierhoek | 088 0320 736 | hholierhoek@accountanders.nl