Subsidie voor duurzaamheid in het bedrijfsleven

Wilt u ook dat uw werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief hun werk kunnen blijven uitvoeren? Dan kunt u overwegen om een externe adviseur in te huren voor advies. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid vergoedt een deel van deze kosten.

De Nederlandse overheid en de EU willen duurzaamheid in het bedrijfsleven bevorderen. Daarom is de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Dankzij deze regeling kunt u als werkgever subsidie ontvangen voor het inhuren van een externe adviseur. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 12.500. De eerstvolgende aanvraagperiode staat gepland van 12 november 2018 tot en met 16 november 2018.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor ESF subsidie wanneer uw project te maken heeft met het bevorderen van gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, het stimuleren van ambities en ontwikkelmogelijkheden en het bevorderen van een flexibele werkcultuur. Daarnaast is het belangrijk dat u tenminste twee werknemers in dienst heeft en dat het project nog plaats moet vinden en maximaal 12 maanden duurt. Cursussen en de aanschaf van middelen zijn niet subsidiabel.


Download hier gratis de factsheet 'ESF Duurzame Inzetbaarheid'!

DB&P

DB&P ondersteunt al meer dan 35 jaar ondernemingen bij het vinden van financiering voor innovatie. Het dienstenpalet van DB&P bestaat uit leningen, kredieten, crowdfunding, fiscale voordelen én subsidies. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid is hier een belangrijk onderdeel van. Wilt u een aanvraag voor de ESF regeling indienen? Neem dan contact op!


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid? Download dan hier gratis de factsheet of neem contact op met DB&P consultant Michiel van den Bosch.