MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Bent u MKB’er en werkt u samen met een andere MKB’er aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject.

AccountAnders werkt samen met De Breed & Partners op het gebied van subsidies. Zo zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste subsiedies en kunnen we jou pro-actief wijzen op eventuele subsidiemogelijkheden. Wil je hier meer over weten? Vraag het je MKB-Adviseur.

Innovaties


De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het MKB over regiogrenzen heen. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.


Budget en deadline


De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject. Dat betekent een totaalbedrag van € 100.000 per deelnemer. Deze regeling gaat open op 2 juli 2018 en sluit op 6 september 2018. Voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt gebruik gemaakt van een tenderprocedure.


Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling of wilt u een MIT aanvraag indienen? Neem dan contact met op de consultants van De breed & Partners via financiering@debreed.nl. Voor meer informatie over de regeling: lees hier verder of download de factsheet.

Voorbeeld van een goedgekeurde subsidie:

In de voedselverwerkende industrie wordt het steeds belangrijker om inzicht te verschaffen in de herkomst en verwerkingsstappen van een product. Daarom wil ICT bedrijf X samen met een groothandel in landbouwproducten een systeem ontwikkelen dat inzicht biedt in de totale flow van een product.


Het ICT bedrijf en de groothandel ontwikkelen samen een platform dat op basis van externe data (zoals sensoren) inzage biedt in dit traject. Dankzij dit platform wordt het mogelijk om met behulp van big data analyse processen verder te optimaliseren.