Salarisadministratie via NMBRS
Wat je misschien nog niet wist…..

Elke maand worden de salarisspecificaties en de aangifte loonheffingen met veel plezier in de online portal van Nmbrs geplaatst door onze salarisspecialisten. Maar wist je dat er veel meer mogelijk is dan alleen het downloaden van de salarisoutput?

AccountAnders

Management rapportages

Haal eenvoudig diverse management overzichten uit Nmbrs, zoals bijvoorbeeld het aantal FTE’s, grafieken van de loonkosten per werknemer over de laatste 12 maanden, de loonkosten bij ziekteverzuim en de hoogste bruto lonen.


Genereer zelf overzichten

Bijna alle gegevens die vastgelegd worden in Nmbrs kunnen ook weer geëxporteerd worden naar zelf samengestelde overzichten. De overzichten zijn ook te exporteren naar excel.

Denk aan overzichten met NAW gegevens, verlofsaldo’s of de verloonde reiskosten.


Digitaal personeelsdossier

Alle personeelsdocumenten, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, identiteitsbewijzen, beoordelingsformulieren, etc. kunnen eenvoudig opgeslagen worden in de cloud.

Hierdoor kan je altijd en op iedere locatie je personeelsdossier inzien.

Je kan zelf kiezen welke documenten ook aan de werknemers beschikbaar worden gesteld.


ESS – werknemers login

Werknemers kunnen met een eigen account de salarisspecificaties downloaden, maar ook verlof aanvragen, documenten inzien en declaraties indienen.

Hiervoor is ook een app beschikbaar om het nog eenvoudiger te maken.


MSS – managers login

Managers kunnen een eigen account krijgen om van de medewerkers van hun eigen afdeling het personeelsdossier in te zien, of om het verlof goed te keuren,


Declaraties indienen

De werknemer kan eenvoudig declaraties indienen, zelfs door het maken van een foto met een smartphone. De bedragen én bijbehorende bijlage worden dan automatisch toegevoegd aan de digitale salarisspecificatie. Uiteraard moet de werkgever of manager nog wel eerst akkoord zijn.


Verlof aanvragen

De werknemers kunnen zelf vakantie en verlof aanvragen, waarna het (na goedkeuring) automatisch wordt verwerkt in het verlof saldo. Dus geen vervelende verlofbriefjes meer!

Ziekteverzuim dossier

Registreer alle ziekmeldingen eenvoudig in het ziekteverzuim dossier. Hierbij worden alle benodigde stappen weergegeven die nodig zijn om aan de Wet Poortwachter te voldoen.

Alle ziekteverzuimmeldingen vertalen zich weer in overzichten met de loonkosten.

Met een aantal Arbodiensten is ook een koppeling mogelijk, waardoor je maar op 1 plek de ziekmelding hoeft te doen.


Functionering en beoordelingsgesprekken

Registreer eenvoudig alle functionerings en beoordelingsgesprekken, sla de bijbehorende verslagen op en noteer de vervolgstappen.


Opleidingen

Registreer alle opleidingen en maak je dossier volledig met de certificaten en diploma’s.


Verstrekkingen

Een werknemer ontvangt gedurende zijn dienstverband vaak zaken die nodig zijn om het werk goed uit te voeren, zoals werkkleding, een laptop of een sleutel van een pand.

Maar wat moet de werknemer weer inleveren wanneer hij uit dienst gaat? Dat leg je hier vast, zodat je in 1x een mooi totaal overzicht hebt.


Verzekeringen

Registreer per werknemer de afzonderlijke personeelsverzekeringen en sla de polissen op in de cloud.


HR signalen

Misschien heb je ze al een keer voorbij zien komen, want vanuit Nmbrs worden diverse emailsignalen verstuurd.

Standaard bij het aflopen van arbeidsovereenkomsten, maar ook een herinnering voor jubilea, verjaardagen, het aflopen van de geldigheid van een document, of eigen signalen kunnen makkelijk zijn.


Koppelingen en integraties

Nmbrs koppelt graag aan andere online systemen. Hierdoor worden de loonjournaalposten al vaak automatisch in de boekhoudsoftware geboekt en worden uren vanuit de tijdregistratie klaar gezet voor de salarisverwerking.

Meer weten? Vraag een gratis demo aan van alle mogelijkheden!

Jeroen van der Heijden

T. 088 - 0320 733

E. jvanderheijden@accountanders.nl