Van administratiekantoor naar accountantskantoor

AccountAnders als
accountantskantoor!


Goed, Beter, Best...

Per 1 januari 2018 is AccountAnders een accountantskantoor geworden. Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving voor accountants hebben wij hiervoor gekozen. Dit is een bewuste keuze om een nog hogere kwaliteit van het voeren van administraties, periodeafsluitingen en jaarcijfers te kunnen bieden aan onze klanten. Als administratiekantoor hanteerden wij reeds hoge kwaliteitsstandaarden, waardoor de stap om accountantskantoor te worden niet zo groot is. Daarnaast biedt het zijn van een accountantskantoor voor onze klanten meer zekerheid richting derden die de jaarcijfers gebruiken.


Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee, waaronder het verstrekken van een samenstellingsverklaring in plaats van een administratieverslag bij onze jaarrekeningen voor de boekjaren vanaf 2017. Daarnaast dat we voor alle klanten, waarbij we deze verklaring afgeven, een geaccordeerde opdrachtbevestiging nodig hebben voor ons dossier en dat onze jaarrekeningdossiers van een hoger niveau worden. We moeten in onze dossiers meer vastleggen en documenteren dan voorheen wat je mogelijk ook zal merken aan onze vragen bij het jaarwerk. Ook vallen we onder een kwaliteitstoetsing van de beroepsorganisatie SRA, waarbij we aangesloten zijn, en interne toetsingen van ESJ.


Deze samenstellingsverklaring gaan we standaard verstrekken bij alle rechtspersonen zoals bv’s. Voor de niet-rechtspersonen zoals eenmanszaken, maatschappen en vof’s gaan we deze niet standaard verstrekken, omdat dit de abonnementskosten voor de klant onnodig zou verhogen. Die willen we uiteraard zo laag mogelijk proberen te houden. Deze ondernemers ontvangen hun jaarcijfers in ons dashboard Visionplanner.

We hebben ervoor gekozen om voor als onze klanten de jaarcijfers te presenteren in ons dashboard Visionplanner.. Hierin worden ook de periodecijfers gepresenteerd. Op de achtergrond zijn we hard bezig om het bestaande dashboard verder te ontwikkelen om de ondernemer meer inzicht te kunnen bieden in de onderneming. Dit zullen we continu blijven doen, waardoor er steeds meer nuttige informatie over je onderneming beschikbaar wordt. Voor de niet-rechtspersonen zijn we bijvoorbeeld een berekening aan het ontwikkelen die gedurende het boekjaar reeds aangeeft wat het verwachte te betalen bedrag aan inkomstenbelasting is, zodat je tijdig kan bijsturen als dit nodig is.


Ten opzichte van andere accountants- en administratiekantoren onderscheiden wij ons steeds sterker met de periodeafsluitingen in ons dashboard en met een sterke focus op digitalisering. We bieden ook steeds meer brancheoplossingen, zoals oplossingen voor fysiopraktijken, tandartspraktijken en rijscholen. Daarnaast zijn wij voordeliger dan de meeste accountantskantoren, hebben we maandabonnementen met vaste prijzen en bieden we meer kwaliteit ten opzichte van administratiekantoren. We hebben een directe connectie met ESJ Financial Engineering, waar diverse fiscalisten en andere adviseurs werkzaam zijn. Zij zijn ook voor onze klanten beschikbaar bij de meer specifieke casussen en adviesvraagstukken, zoals herstructureringen en fusies.


Ook voeren wij steeds meer opdrachten uit voor grotere controleplichtige MKB-ondernemingen, waarbij we hen begeleiden bij het digitaliseren van de financiële administratie, maandafsluitingen en het vernieuwen van de processen die hierbij horen. Dit zorgt voor een efficiënter financieel proces en levert besparingen op.


Uiteraard blijven we het vertrouwde kantoor en verandert er verder niets aan onze cultuur. Je bent altijd welkom voor een kopje koffie!